• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Vrijedna oprema za monitoring biodiverziteta uručena parku prirode ,,Piva”