• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Radionca o monitoringu ptica u nacionalnom parku ,,Durmitor” – Učili o djetlićima, sovama i šumskim kokama