• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Plan upravljanja za mrkog medvjeda (Ursus arctos) i sivog vuka (Canis lupus) za područja NP Durmitor i park priode Piva u Crnoj Gori i NP Sutjeska i park prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini