• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Nadzornici Nacionalnog parka ,,Durmitor” opremljeni za terenski rad i monitoring biodiverziteta