• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Električne ograde kao djelotvorna zaštita pčelinjaka od mrkog medvjeda