• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Donacija pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka i za pčelare u Bosni i Hercegovini