• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

KRATAK PREGLED nacionalnog ZAKONODAVSTVA I RELEVANTNIH DOKUMENATA koji se odnose na upravljanje VRSTAMA I monitoring BIODIVERZITETA U BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI