• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Kratak pregled nacionalnog zakonodavstva i relevantnih dokumenata koji se odnose na upravljanje vrstama i monitoring biodiverziteta u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori