• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Partners

PARTNERI

Koaplikanti i KRAJNJI korisnici:

Nacionalni park ''Durmitor'', Žabljak, Crna Gora
Nacionalni park ''Sutjeska, Tjentište, Bosna i Hercegovina
Park prirode ''Blidinje'', Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
Park prirode ''Piva'', Plužine, Crna Gora