• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Contact Us

Centar za zaštitu i istraživanje ptica
Velje Brdo 35, 81412 Spuž, Crna Gora
czip@czip.me

00 382 20 272 051

Koordinator projekta: Jasmin Murić
(jasmin.muric@czip.me)
Organizacija za zaštitu životne sredine i održivi razvoj ''Naša baština''
nasa.bastina.tg@gmail.com
Ornitološko društvo '' Naše ptice ''
Semira Frašte 6, 71000 Sarajevo, B&H
naseptice@hotmail.com

+387 61 783 203
Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora
infoJTS@cbc.bih-mne.org
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
delegation-bih@eeas.europa.eu