• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Analiza prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim prekograničnim područjima (NP Sutjeska, NP Durmitor, PP Blidinje i PP Piva), uključujući ocjenu postojećih planova upravljanja, upravljačkih jedinica i značaja biodiverziteta u ciljnim oblastima, sa setom preporuka za poboljšanje upravljanja prekograničnim zaštićenim područjima