• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

About Us

BEAR in Mind

Imaj na umu: Ekološke akcije za prekogranično očuvanje biodiverziteta

BEAR in Mind projekat kombinuje različite metode i aktivnosti kako bi se osnažili i razvili kapaciteti uprava zaštićenih područja i nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i poboljšao nivo učešća civilnog sektora u procesu kreiranja politika, a sve u cilju prevazilaženja administrativnih granica zemalja i primjene novog, zajedničkog pristupa upravljanju, koji bi ne samo smanjio brojne pretnje po ove ekosisteme, već i promovisao vrijednosti evropskih standarda zaštite, a kroz primjenu odgovarajućeg monitoringa biodiverziteta, istovremeno promovišući koristi za stanovnike okolnih opština i zaštićenih područja.
Awesome Image

Vremenski okvir projekta: 15.11.2019 – 15.05.2022.

434.287,85

Ukupan budžet projekta

369.144,68

Finansijski doprinos EU

39.950,70

Finansijski doprinos Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore

Projektno područje nalazi se u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i sjeverozapadnom dijelu Crne Gore.

Projektno područje

Pozadina:

Efikasno upravljanje zaštićenim područjima i podacima o biodiverzitetu su ključni izazovi za nacionalno, regionalno i na kraju globalno očuvanje biodiverziteta. Stalne prijetnje, koje kontinuirano vrše pritisak na ograničene resurse koji su na raspolaganju, predstavljaju otežavajuću okolnost za upravljanje zaštićenim područjima i praćenje biodiverziteta, što bi na kraju moglo narušiti integritet zaštićenog područja na lokalnom, nacionalnom i prekograničnom nivou i sistem očuvanja prirode u cjelini. Potrebno je hitno poboljšati upravljačke kapacitete zaštićenih područja na svim nivoima. Administrativne jedinice koje upravljaju zaštićenim područjima treba da imaju planove i prioritete za razvoj kapaciteta, kao i planove upravljanja i monitoring protokole u skladu sa EU standardima i zahtjevima. Jačanje kapaciteta je neophodno za moderno planiranje, praćenje i izveštavanje o stanju biodiverziteta u zaštićenim područjima, kako za uprave zaštićenih područja tako i za državne institucije, u cilju sprovođenja monitoringa na odgovarajući način.