• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Capercaillie

See more

Bear

Learn More

Rock Partridge

Learn More

Wolf

Learn More

Pygmy owl

Learn More

Naše vijesti

Posljednje objave

Donacija pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka i za pčelare u Bosni i Hercegovini

Često na mjestima gdje se imanja ljudi preklapaju s područjima rasprostranjenosti velikih zvijeridolazi do oštećenja imovine. To je slučaj i sa košnicama u Bosni i Hercegovini. Tim povodom, Ornitološko društvo ...
20 05, 2022

Za ljude, pčele i medvjede: Doniramo pet električnih ograda za zaštitu pčelinjaka

Donacijom pet električnih ograda za pčelare iz Crne Gore nastavljamo sa aktivnostima koje promovišu suživot čovjeka i divljih životinja, a sve u cilju zaštite i ljudi i njhovih imanja i ...
20 05, 2022

Analiza prijetnji biodiverzitetu u zaštićenim područjima kao alat na putu ka zajedničkom djelovanju na očuvanju prirode

Nakon pripreme Izvještaja o procjeni kapaciteta sa preporukama za pripremu programa za izgradnju kapaciteta, koji je bio osnova za sprovođenje obuke, i Kratkog pregleda statusa postojećih državnih strategija/planova i politika, ...
06 04, 2022

Želite vidjeti naše publikacije?

Vidi detaljnije

BEAR in Mind

Imaj na umu: Ekološke akcije za prekogranično očuvanje biodiverziteta

BEAR in Mind projekat kombinuje različite metode i aktivnosti kako bi se osnažili i razvili kapaciteti uprava zaštićenih područja i nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i poboljšao nivo učešća civilnog sektora u procesu kreiranja politika, a sve u cilju prevazilaženja administrativnih granica zemalja i primjene novog, zajedničkog pristupa upravljanju, koji bi ne samo smanjio brojne pretnje po ove ekosisteme, već i promovisao vrijednosti evropskih standarda zaštite, a kroz primjenu odgovarajućeg monitoringa biodiverziteta, istovremeno promovišući koristi za stanovnike okolnih opština i zaštićenih područja.
Vidi više
Awesome Image

'This website was created and maintained with the financial support of the European Union and Ministry of public administration of Montenegro. Its contents are the sole responsibility of Center for Protection and Research of Birds and project partners and do not necessarily reflect the views of the EU and MPA’’