• +04 2345 6789
  • info@podgorica.com

Capercaillie

See more

Bear

Learn More

Rock Partridge

Learn More

Wolf

Learn More

Pygmy owl

Learn More

Naše vijesti

Posljednje objave

Tradicija nije opravdanje za uništavanje biodiverziteta

„Ne mogu pričati o prirodi Crne Gore da ne spomenem bor muniku, stari primjerci koji su prisutni na većem broju planina. Moj sljedeći posjet Crnoj Gori će sigurno uključivati i ...
31 03, 2021

Balkanski ris: Mačka kojoj smo mi prešli put

Znate priču o Šredingerovoj mački? Štosni misaoni eksperiment je osmislio čuveni njemački fizičar, Ervin Šredinger da bi „dokazivao“ da li je nakon nekog sljeda događaja mačka živa ili mrtva. Da ...
25 03, 2021

Više od pedeset učesnika na webinaru o monitoringu velikog tetrijeba

Webinarom na temu Tetrao urogallus, održanom 10.3.2021. započela je serija webinara organizovanih u okviru projekta ,,BEAR in Mind: Bringning environmental actions for the biodiversity protection across the borders“. Uloga predvača ...
16 03, 2021

Želite vidjeti naše publikacije?

Vidi detaljnije

BEAR in Mind

Imaj na umu: Ekološke akcije za prekogranično očuvanje biodiverziteta

BEAR in Mind projekat kombinuje različite metode i aktivnosti kako bi se osnažili i razvili kapaciteti uprava zaštićenih područja i nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i poboljšao nivo učešća civilnog sektora u procesu kreiranja politika, a sve u cilju prevazilaženja administrativnih granica zemalja i primjene novog, zajedničkog pristupa upravljanju, koji bi ne samo smanjio brojne pretnje po ove ekosisteme, već i promovisao vrijednosti evropskih standarda zaštite, a kroz primjenu odgovarajućeg monitoringa biodiverziteta, istovremeno promovišući koristi za stanovnike okolnih opština i zaštićenih područja.
Vidi više
Awesome Image

'This website was created and maintained with the financial support of the European Union and Ministry of public administration of Montenegro. Its contents are the sole responsibility of Center for Protection and Research of Birds and project partners and do not necessarily reflect the views of the EU and MPA’’